Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajůOd 25. 5. 2018 začíná platit nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V souvislosti s tím bychom Vás rádi informovali o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které nám sdělíte.Jaké údaje od vás potřebujeme a k čemu je používáme

Když se u nás zaregistrujete nebo nakoupíte (s registrací i bez registrace), dobrovolně nám poskytujete určité údaje. Patří mezi ně vaše jméno a adresa, na kterou chcete zaslat hotovou objednávku a vystavit fakturu. Dále pak e-mailová adresa, telefonní číslo, podrobnosti o tom, co jste si koupili a případně biometrické údaje (rozměry). Také evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ. Všechny tyto údaje používáme pro účely vyřízení a dodání vaší objednávky a pro účely vedení uživatelského účtu.

Z důvodu realizace práv a povinností z kupní smlouvy jste povini uvádět své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o změně ve svých osobních údajích.

(Zatím nedáno na web: Svůj uživatelský účet chraňte dostatečně silným heslem a toto heslo nikomu nesdělujte, aby nedošlo k nedovolenému přihlášení na váš účet. Pro zvýšení bezpečnosti evidujeme při registraci nebo nákupu také IP adresu počítače, na kterém zrovna jste. A to pouze z bezpečnostních důvodů, pro případ napadení Vašeho účtu.)Jak dlouho údaje uchováváme

Všechny získané údaje uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu (např. pro účely uplatnění práv z vadného plnění), nejdéle však 10 let.Poskytování údajů třetím osobám

Veškeré údaje a data, která uvádíte jsou důvěrná, nebudou nijak zveřejněny a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.Jak vaše údaje zpracováváme a jak jsou chráněny

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným a neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Po celou dobu poskytnuté osobní údaje chráníme před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob.V případě, že chcete svou registraci u nás v eshopu zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na: info@latexvogue.com.Jsme vedeni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod identifikačním číslem 00057441.